Cena Salvator 2012 – Cena hejtmana Zlínského kraje je jubilejním desátým ročníkem tradičního ocenění za mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel, které je udělováno:

  • členům integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje
  • občanům i právnickým osobám s bydlištěm, sídlem nebo pobočkou ve Zlínském kraji

Cena Salvator se uděluje zpětně za minulý rok. Cena Salvator 2012 tedy oceňuje za záslužné činy vykonané v roce 2012.

 

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • Ocenit činy členů složek integrovaného záchranného systému Zlínského kraje a vyzdvihnout jejich práci.
  • Poukázat na mimořádné činy dospělých, dětí i právnických osob ze Zlínského kraje a vyjádřit jim poděkování.
  • Šířit myšlenku pomoci druhým a osvětu ohledně chování v krizových situacích.
  • Udělování Ceny Salvator poukazuje na to, že mezi námi stále žijí lidé, kteří jsou ochotni pomáhat, obětovat se, někdy dokonce i riskovat vlastní život pro druhé.

 

Projekt Cena Salvator 2012 vrcholí Galavečerem, na kterém jsou předány ceny ve všech kategoriích. Závěrečnou tečkou za projektem bývá Den Salvatora, při kterém se dětem ze základních škol prezentují jednotlivé složky IZS.

Web projektu Cena Salvátor