Blog

Domácí Blog

Jonas Mäde

0

V zemi našich západních sousedů mezi nastupující generaci závodníků. Jeho rozlet v loňském roce zbrzdilo poměrně vážné zranění. A tak Jonas MÄDE nelenil a minulou sezonu věnoval propagaci požárního sportu v Německu na Instagramovém profilu GERMANFIRESPORT. Během mezinárodních závodů v Zeulenroda se našel čas i na povídání, které jsme teď přes zimu převedli do psané podoby. Takže Jonasi, představ se :)

Hello! My Name ist Jonas Mäde. I be the freaky person from instagram: germanfiresport. I be a little to much cheeky, but that’s my personality. I living in Borsdorf in the near of Leipzig. I be a trainee to the job of car-mechanic and I working for Porsche. In my free time i practice Fitness and a lot of firesport, in some months (in the middle of the firesport season) i would like to give all firesport guys advices for there technique and training.

Ahoj! Moje jméno je Jonas Mäde. Asi mě znáte z Instagramu: germanfiresport . Možná jsem trochu drzý, ale jsem už takový. Žiji v německém Borsdorfu v blízkosti Lipska. Jsem vyučený auto-mechanik a pracuji pro Porsche. Ve volném čase trénuji fitness a hodně požární sport. V některých měsících (uprostřed sezóny fireresportu) bych chtěl dát všem zájemcům o požární sport rady o technice a školení.

Jonas

I started like all firesport guys from the bottom. A old firefighter from my fire department done this sport in his past. 2015 in September he brought me to the firesport training. Before 2015 I was really lazy and i played like 5 hours a day video games. But this awesome sport changed my hole life. I know exactly my first firesport season: tremble at the start, cried a lot and brought bad results. But this is the point to be better at every next season like: every day is a new day or every new season is a new experience. The next following seasons i getting better and better. But there is the one day I doesn’t forget 06.Mai 2018 i was injured by a Cruciate ligament tear and meniscus. I had an operation and after that I had a long process to learn how to walk and to run. After a very hard half year i went step to step into the firesport training. In this time I learned a lot of my body and my soul.

Začal jsem jako všichni od základů. Jeden starší kolega z mého hasičského družstva dělal tento sport v minulosti. V září roku 2015 mě přivedl na trénink požárního sportu. Před tím jsem byl opravdu líný a hrál jsem 5 hodin denně videohry. Ale tento úžasný sport změnil svůj život. Pamatuju si přesně na mou první sezónu: třásl se na začátku, bál jsem se a výsledky byly opravdu špatné. A to bylo to, proč jsem chtěl být lepší v každé další sezóně. Beru to jak to je: Každý den je nový den a každá nová sezóna je novou zkušeností. Každou další sezónu chci být lepší a lepší. Bohužel je tu den, na který nezapomenu. 06.května 2018 jsem se zranil. Měl jsem přetržený křížový vaz a meniskus v koleni. Musel jsem na operaci a poté následoval dlouhý proces, kdy jsem se učil znovu chodit a běhat. Po velmi tvrdém půl roce se ale mohu vrátit k tréninku požárního sportu. V této době jsem se naučil hodně o svém těle a duši.

top

My personal result is 15,61s at the tower and 18,83s because my last 100m was over 1 and a half year away. There were a lot of moments because I think we should enjoy every little success. And yes there was some good success i was in the under 20 category cup first place in the year rating and in the competition day rating. An other good success was that i was the youngest nominated guy in the German national Team. 3 weeks before I was injured i set up 3 new personal best times at the tower and i was 1 second faster than my last personal best time.

Můj osobní rekord je 15,61s na věži a 18,83s na stovce. Je to dáno taky tím, že můj poslední start byl před jedním a půl rokem. Je to už dávno a proto si myslím, že bychom si měli užít každý malý úspěch. A ano, dříve jsem měl několik úspěchů, v kategorii do 20 jsem obsadil první místo v několika závodech a vyhrál jsem i celkové hodnocení roku. Dalším úspěchem bylo, že jsem byl nejmladším nominovaným závodníkem v německém národním týmu. Tři týdny předtím, než jsem se zranil, tak jsem na věži 3x překonal svůj osobní rekord, který jsem si vylepšil o vteřinu.

Jonas2

I really love the entire Firesport family for the always a fair competition and the respect to each other. To do a sport that isn’t really famous is funny and i get always the same question: What is this sport? You are only drinking beer there? Why you do that? And I can only ask with a video from a firesport competition from me and from the world record holder to announce .

Opravdu miluji celou rodinu požárního sportu, protože je vždycky fér a vzájemně se respektuje. Když se někdo věnuje sportu, který není úplně známý, je zábavné dát mu stejnou otázku: O čem je tento sport? Pít tam jen pivo? Proč to děláš? A pak mu ukážu video s mým výkonem, nebo videem majitele světového rekordu .

Clearly answer now firesport 24 hours 7 days a week, 365 days a year. At the beginning of firesport I trained a lot with heavy weights. At the end I had a lot of muscles but i can’t use it. I think this is one reason why i was injured. After my injury i learned a lot about functional and neuronal Training and I must say this is the most important thing that we need in firesport. The connection about your brain and your muscles to have a good technique and to produce speed. If you need a training plan or help you can contact me.

IMG_6807-1

Zodpovědně můžu říct, že se požárnímu sportu věnuju 24 hodin 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Ze začátku jsem hodně trénoval s těžkými váhami. Měl jsem spoustu svalů, ale nemohl je nijak využít. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsem se zranil. Po mém zranění jsem se naučil hodně o funkčním a neuronálním tréninku a musím říct, že je to nejdůležitější věc, kterou potřebujeme při požárním sportu. Spojení mozku a svalů s dobrou technikou a rychlostí. Pokud potřebujete tréninkový plán nebo pomůžete mě kontaktovat.

At first I must pay attention of overtraining. 3 Weeks away i had 2 weeks no training because i was overloaded and that is the key to know your body to take a break. Now at this Month I have Monday Speed training, Tuesday neuronal training/ muscle relax day, Wednesday Sprint and wall training, Thursday is fascia relax day. And Friday to Sunday is secret

Momentálně musím věnovat pozornost tomu, abych se ne přetrénoval. Před třemi týdny jsem čtrnáct dní vynechal, protože jsem byl přetížený. To je signál k poznání vašeho těla, že si musí dát přestávku. Ale teď už v tomto měsíci mám pondělní trénink rychlosti, úterý neuronový trénink / svalový relaxační den, ve středu sprinty a trénink na věži, čtvrtek je odpočinkový den. A od pátku do neděle je tajemství

38406548_991045477723685_931862449869553664_o

My goal in the firesport season is to do a 100m time a 17s time and a 14 s time at the tower . I wish that all firesport guys stay free with accidents and injury times. And to comeback in the National team this year

Mým cílem v nadcházející sezóně je udělat na 100m 17-kový čas a 14-ku na věži. Přál bych si, aby se všem skvělým lidem, kteří se věnují požárnímu sportu, vyhýbaly nehody a zranění. A taky si přeju návrat do národního týmu v letošním roce

For Czech fans: You all very friendly and funny so don’t forget to smile in 2019 too! You guys all be very good in 100m I like that.Czech friends! I come to some Czech competitions this year.I hope you know me and we see us!
At the end I must say thank you if you read this to the end. I searching some sponsor for the competition trips to Russia, Czech and so on. If you can sponsor me contact me.

Sincerely Jonas Mäde / Germanfiresport

Českým fanouškům bych chtěl vzkázat, že jste všichni velmi přátelští a skvělí, takže se nezapomeňte usmívat i v roce 2019! Všichni jste velmi dobří na stovkách. To je skvělé.
Čeští přátelé! Chystám se na některé české soutěže v tomto roce. Doufám, že mě poznáte a já vás potkám!
Na závěr musím říci, že vám děkuji, pokud jste to dočetli až do konce. Momentálně hledám nějakého sponzora pro soutěžní cesty do Ruska, Česka a tak dále. Pokud mě někdo můžete zasponzorovat, kontaktujte mě.

S pozdravem Jonas Mäde / Germanfiresport

Díky za rozhovor :)

Otázky a překlad – Karel Švéda

Hasičská výzva – Recyklujte a vydělejte si

0

Program Recyklujte s hasiči je již dlouholetým partnerem FireTV. Pro letošní rok si pro Vás připravili novou soutěž, která nese název: „HASIČSKÁ VÝZVA aneb sbírej a vyhraj!“

Princip soutěže je jednoduchý. Každý sbor, který v termínu od 1. května do 31. října 2018 uspořádá svoz vysloužilých elektrospotřebičů je automaticky zařazen do soutěže. Na konci soutěžního období sečteme váhu všech odevzdaných elektrospotřebičů a přepočteme ji na obyvatele dané obce (jako údaj o počtu obyvatel slouží databáze obyvatel Českého statistického úřadu).

Sbor s největším poměrem sesbíraného elektrozařízení vyhraje příspěvek ve výši 20 000 Kč na jím pořádanou společenskou, kulturní či sportovní akci. Sbor na druhém místě získá příspěvek 10 000 Kč a třetí nejaktivnější sbor získá 5 000 Kč.

180427_letak_hasicska_vyzva

Miss Hasička ČeskoSlovensko 2017 – Nikola Kumpanová

0

Letošní MISS Hasičkou ČeskoSlovensko se stala studentka 3. ročníku na Obchodnej akadémii v Senici Nikola Kumpanová. Rozhovor aby lépe vyzněl, necháváme v původní ČeskoSlovenské podobě.

25398736_1775256742516688_5695866082064344727_n

Ahoj Nikolo, můžeš našim fanouškům nejdříve napsat něco málo o sobě?

Ahoj. Tak niečo o mne… Vo svojom voľnom čase rada fotografujem, či už prírodu a počas sezóny aj hasičský šport. Cez leto si rada zahrám volejbal, zo zimných športov mám v obľube predovšetkým lyžovanie, jazdenie na snowboarde a korčuľovanie. Takmer 10 rokov som tancovala v tanečnej skupine ENDY. V obci napomáham pri rôznych kultúrnych podujatiach, či už organizovaním, fotením alebo priamo moderovaním. A ešte taká perlička o mne, narodeniny oslavujem každé 4 roky – narodila som sa 29. februára.

Mě zaujalo to focení a moderování, protože to dělám taky

To keby som mohla robiť aj po skončení školy, že by som sa tým živila, tak by to bolo super, ale to pochybujem, že sa stane :) Ale jeden sen sa mi už splnil

IMG_6175

Dobře, pojďme tedy na soutěž MISS Hasička, co ti nejvíce utkvělo v paměti?

V pamäti mi navždy zostane chvíľa, keď ma prezidentka súťaže Iva Crkalová vyhlásila tohtoročnou kráľovnou krásy :) To bola pre mňa asi tá najsilnejšia chvíľa zo všetkých.

Změnilo se tím něco? Máš třeba najednou víc kamarádů, známých, nabídek na účast na akcích?

Táto súťaž mňa ako osobnosť určite nezmenila a asi sa nechcem kvôli nej meniť, chcem zostať taká ako pred tým, stále tá istá Nikola, či už s titulom alebo bez :) Tých pravých priateľov mám stále pri sebe. Len si myslím, že v tom „hasičskom živote“ ma teraz bude (hlavne cez leto) poznať viac ľudí. Ponuky na účať nejakých akcií nemám, len sme s ostatnými výherkyňami dostali teraz ponuku nafoiť fotky pre Bubbleology.

Tak to je zajímavé. Půjdeš do toho?

Áno, budúcu stredu je naplánované fotenie

Tak to se těšíme na fotky, pokud se pochlubíš

Jasné pošlem potom

IMG_6329

S vítězstvím v soutěži je spojena řada zajímavých cen. Jak sis je užila?

Auto si užívam neustále, je naozaj super. V izbe som momentálne ako v kine, keďže nová telka je veľká :) Všetky ceny boli super. Každá jedna ma potešila. V Poděbradke sa môžeme aj kúpať :) Zopár balíkov som rozdelila aj medzi rodinu, priateľa, kamošky

Ještě se pojďme vrátit k soutěži…jak se ti líbilo focení ?

Fotenie, ktoré bolo po kástingu ma veľmi bavilo a páčilo sa mi. Tam som sa mohla usmievať a byť sama sebou. Fotenie kalendára bolo tiež fajn, no už to bolo niečo iné. Myslím, že kalendár sa nám naozaj vydaril.

Fotky jsou opravdu pěkné. Bylo k tomu potřeba odvahy, nebo to šlo samo?

Ja som tej odvahy pri tomto fotení kalendára potrebovala predsa len trošku viac, ale nakoniec som sa uvoľnila a užila som si ten deň.

IMG_6421

A máš třeba nějakou zajímavou nebo veselou historku z celého ročníku?

My máme všetci takú spoločnú milú spomineku na kameramana Adama :) Každý z finalistov vie o čo ide :) Ja už ani neviem, ako to presne bolo, ale potom keď sa povedalo, predstav si, že je tu Adam tak sa smiali všetci :) Ale to by ste museli zažiť aby to bolo vtipné aj pre vás

Dobře, tak aby jsme to nějak uzavřeli…Co bys vzkázala těm děvčatům, které uvažují o tom, že se přihlásí do letošního ročníku?

Chcela by som povzbudiť všetky hasičky, aby nabrali odvahu a prihlásili sa do tejto fantastickej súťaže. Máte šancu vyhrať a aj finančne pomôcť vášmu zboru, a ak nie, tak aspoň zažiť niečo nové a spoznať super ľudí, tak ako ja.

Bezva, moc děkuju za příjemné povídání

Aj ja ďakujem

Karel Švéda

Křest kalendáře MISS Hasička a Hasič roku 2018

0

Dne 16.1.2017 v Pražském THEATRO Music Clubu proběhl křest jedinečného kalendáře Hasička & Hasič MELANGE 2018, který již sedmým rokem fotí vítězky soutěže Miss Hasička ČeskoSlovensko a vítězové Hasiče roku před objektivem špičkového fotografa Jana Tůmy. Kalendář nafotili hasičské fotomodelky a modelové, Nikola Kumpanová, Miss Hasička ČeskoSlovensko 2017, 1. vicemiss Lucie Léblová, Poctivá Miss Hasička Sympatie 2017 Veronika Macháčková, finalistka Andrea Včelková, vítěz Hasiče roku 2017 Pavel Andráško a FERNET STOCK Hasič 2017 Michal Pup.

Kmotry kalendáře byli paní Ing. Vladimíra Ondráková, předsedkyně představenstva a obchodní ředitelka Hasičské Vzájemné Pojišťovny, pan Ing. Jan Havlis, generální ředitel STOCK Plzeň-Božkov, modelka a MISS ČR 2002 Kateřina Průšová a zpěvák Václav Noid Bárta. Celým večerem potom přítomné vtipně provedl moderátor Libor Bouček.

Celé album najdete na našem Rajčeti FIRETVCZ

Nejlepší výkony mladších dorostenců

0

Jak jsme v minulém článku naznačili, v následujících několika dnech se budeme věnovat nejlepším českým výkonům dorostenců, které nikdo oficiálně neeviduje. Řekli jsme si, že je to škoda a proto přinášíme přehledné tabulky, tak jak je historie zaznamenala. Jako poslední v tabulce je vždy pro srovnání hodnota světového rekordu.

Nejmladší dorostenecké kategorie jsou určeny pro závodníky, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou 14 let a mladším. Ukáže, jak je těžký přechod ze zažitých šedesátek na stometrovou dráhu a taky jak se kdo dokáže poprat s novou disciplínou – výstupem na věž, pro jejíž trénink všeobecně u nás nejsou úplně ideální podmínky. Přesto i zde se dokáží naši závodníci a závodnice prosadit ve světovém měřítku.

Ale dost už teoretizování a jdeme na to. A že jsme gentlemani, dáme přednost slečnám

Mladší dorostenky – První zaznamenáníhodný výkon na stovce se v naší tabulce objevil zásluhou Patrície Sýkorové z Těškovic, která začala psát historii v Horní Lidči při závodě Českého poháru v roce 2012. Během následujících šesti let se hranice posunula několikrát a dnes zásluhou Apoleny Kasalové je nejlepší český výkon lepší než je hodnota světového rekordu, protože ty se jak známo uznávají pouze v případě zaběhnutí výkonu během Mistrovství světa.

Na věže se dívky dostaly oficiálně až v roce 2014 během MS dorostu ve Svitavách, což byl jejich jediný oficiální závod. Během následujících let se tabulky šestkrát přepisovaly až na současných 7,96 Apoleny Kasalové. Tmavovláska z SDH Dobrá je také závodnicí, která nejčastěji mění hodnoty nejlepších výkonů. V součtu stovky a věže se jí to podařilo celkem osmkrát

Mladší dorostenci – Chlapci vzhledem k tomu, že jejich mistrovství světa začaly o několik ročníků dříve měli proti slečnám mírný náskok. Jako první nastavil laťku během MS dorostu, konaném v Sankt Petersburgu v roce 2011 Honza Gášek z Karolinky. Na věži jeho rekord vydržel až do roku 2015, kdy ho na MS dorostu v Grodně překonal Lukáš Gerža z SDH Oznice, jenž se zde stal mistrem světa. Také pro Honzu Gáška první stovkový zápis 17,24 znamenal zisk titulu světového šampiona. A i tento výkon vydržel až do roku 2015 na čele našich tabulek a nebyl to nikdo jiný než opět Lukáš Gerža, který tuto hranici prolomil. Aktuálním držitelem nejlepšího času ale je Lukáš Bubeníček z SDH Skuteč.

Litovel

Štěpánský železný hasič – Jarcová 2017

0

Vánoční svátky jsou svátky klidu. To ale neplatí pro hasiče, kteří nevydrží ležet doma u televize a musí si otestovat svoji fyzičku i na svatého Štěpána. Jak to probíhalo v Jarcové se můžete podívat v našem videu.

Během dne vznikla i malá fotogalerie a tu najdete opět na našem Rajčeti FIRETVCZ

top

NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

20,174FanoušciLike
6,006FollowersOdebírat
89FollowersOdebírat
0OdběrateléOdebírat

INSTAGRAM FIRETV