Patří mezi nejlepší věžaře na světě. A potvrdil to i při závodě během mistrovství světa v Ruském Saratově. Ruské hvězdy se mu po celou dobu jen dívaly na záda a Nikuta Ukolov se tak stal mistrem světa. Jak se ale k požárnímu sportu dostal?

В детстве мой отец возил команду Могилевской области по пожарному спорту на соревнования. С сем лет я ездил с ним,просто смотрел и болел за своих. В двенадсать лет решил попробовать сам. Даже и не мечтал о том,что смогу делать это все так же круто, как они. Было просто весело и интересно.

Když jsem byl malý, tatínek jezdil jako řidič s družstvem požárního sportu Mogilevské oblasti na závody. Od sedmi let jsem jezdil s ním a jen jsem se tak díval a fandil jsem našim. Někdy ve dvanácti jsem si to chtěl zkusit také sám. Ani mě nenapadlo, že bych se to mohl naučit všechno tak skvěle jak oni. Prostě bylo to veselé a zajímavé

banner_citron_1920x272px_0518

A co tedy děláš dnes?

Родился в городе Могилеве, где и проживаю на данный момент. Работаю инженером в центре оперативного управления пожарного аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС.

Narodil jsem se v Mogilevu a žiju tam dodnes. Pracuji jako inženýr v centru operativního řízení požárního havarijně-záchranného oddílu Mogilevského oblastního oddělení MČS.

Bez názvu

Pro letošní sezónu si dáváš vysoké cíle?

Я хочу отметить два старта. Это зимний чемпионат Республики Беларусь,т.к за частую та форма,которую я набрал в межсезонье держится до самого чемпионата мира. И,конечно,Чемпионат Мира в Республике Казахстан. Здесь я конечно же хочу подтвердить звание Чемпиона мира и попытаться обновить мировой рекорд.

Letos mám dva hlavní cíle. Zimní mistrovství Běloruska, kam bych si chtěl přenést formu, kterou jsem nabral v mezisezóně a udržet si ji až do startu na mistrovství světa. No a pak samozřejmě samotné mistrovství světa v Kazachstánu. Zde chci samozřejmě obhájit titul mistra světa a chtěl bych se pokusit vylepšit světový rekord.

dscf9276

Co tě na požárním sportu fascinuje a proč neděláš třeba populárnější atletiku?

Это уникальный вид спорта, который объединяет в себе элементы известных Олимпийских видов спорта и напрямую связан с моей профессией, ведь все элементы упражнений ежедневно выполняются в боевой работе спасателя.
Мне нравится, что это не только личный (индивидуальный) вид спорта, но и командный. В пожарном спорте важно мастерство и слаженность всех членов команды. Они должны чувствовать друг друга, выручать товарищей и подбадривать их. Без этого никогда не будет хороших результатов, к которым стремится команда. Это самый важный момент в пожарном спорте.

Je to výjimečný druh sportu, který v sobě spojuje části známých olympijských sportů a je přímo spojený s mou prací. Všechny součásti požárního sportu upotřebím v práci záchranáře. Líbí se mi, že není jen individuální, ale že je i týmový. V požárním sportu je důležité nejen umění jednotlivců, ale i spolupráce všech členů družstva. Všichni musí táhnout za jeden provaz a vzájemně se podporovat. Bez toho se nedá dosáhnout skvělých výsledků při soutěži družstev. To je u požárního sportu nejdůležitější.
919-ukolov

Co bys vzkázal svým následovníkům, kterým jsi třeba vzorem?

Хотелось бы пожелать молодым спортсменам всегда верить в победу. Ставьте перед собой цели и достигай их с упорством, проявляя силу духа и мастерство. Верьте в себя! Конечно, в жизни бывают и неудачи, но не стоит унывать, ведь рекорды ставят только сильные духом. Будьте всегда в форме и всегда здоровыми, ведь для спортсмена это очень важно! Желаю вам добиваться намеченных целей, рекордов и новых блестящих побед!

Chtěl bych vzkázat mladým sportovcům, aby vždy věřili ve vítězství. Dávejte si cíle a jděte tvrdě za nimi s využitím všeho umu a vnitřní síly. Věřte si! Samozřejmě že přijdou i neúspěchy, ale ty vás nesmí rozházet. Rekordy dovedou překonat jen ti silní duchem. Buďte vždy ve formě a zdraví, to je pro sportovce nejdůležitější. Přeji vám dosáhnout stanovených cílů, rekordů a nových blyštivých vítězství.

Karel Švéda

Banner_1_JPG

PODÍL