Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad příslušný podle § 80, odst. 1 písm. g) zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne, tj. 10. 3. 2020, jakékoli akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18 hodin, až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS (tj. sportovní soutěže, plesy a jiné kulturní akce, poutě, a jiné akce).

Celorepublikově se ruší také Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech DO ODVOLÁNÍ, včetně těch, kde by počet účastníků nepřesáhl 100 osob.

Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popř. krajských Shromáždění delegátů OSH může být termínově posunut, včetně VI. Sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné.

Za Vedení SH ČMS

Jan Slámečka
starosta SH ČMS

PODÍL