Vzhledem k současné situaci v ČR zveřejňujeme OPATŘENÍ, které schválilo Vedení SH ČMS dne 29. 3. 2020. Platnost OPATŘENÍ je od 1. 4. 2020.
Slámečka
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich aktivní činnost vtéto nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále vzájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů. Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech.

V této krizové situaci přeji všem hlavně zdraví, těším se na brzké shledání

Jan Slámečka, starosta

PODÍL