Novým starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které má téměř 360.000 členů, se stal Jan Slámečka. Do funkce po Karlu Richterovi, který v srpnu zemřel, ho v sobotu 8.prosince v Přibyslavi zvolili starostové okresních sdružení hasičů. V tajné volbě mezi třemi kandidáty dostal od delegátů shromáždění 80 procent hlasů.

Slámečka byl dosud náměstkem starosty dobrovolných hasičů a působí ve správní radě Nadace na podporu hasičského hnutí. Jako hlavní úkol v čele sdružení si stanovil přivést ho „k řádnému sjezdu v roce 2020 jako jednotný a pevný celek vytvořený z mnoha malých podstatných součástí, které se vzájemně doplňují“.

Logo HVP

PODÍL