Tradičním závěrem sezóny pro zhruba 200 družstev je soutěž „O putovní pohár VŘSR – Memoriál V.I.Lenina v Širokém Dole.

Na start v 8:30 dohlédne i sám nesmrtelný Vladimír Iljič, jediný člověk na světě, který se účastní svého vlastního memoriálu.

Pro vás všechny, kteří se akce nemůžete zúčastnit osobně, připravujeme tradiční celodenní přenos ze závodů.

FIREFASHION.EU – stylové oblečení a doplňky pro hasiče

PODÍL