Soutěž pod sjezdovkou v obci Dubičné, pouťový pohár při nočním osvětlení.

PODÍL