Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020, se Vedení SH ČMS 12. května 2020 usneslo na rozvolnění přijatých opatření ze dne 29. března 2020.

Tím, které hasičská veřejnost asi očekává nejvíce je to, že ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu je možné od 12. května 2020 konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže.

Nezapomeňte však na to, že všechny akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.
To znamená, že hromadné akce včetně těch ve vnitřních prostorách jsou povoleny od 11. května nejvýše pro 100 osob, od 25. května nejvýše pro 300 osob a pokud bude epidemie dál pod kontrolou, kapacita se od 8. června zvýší na 500 lidí a od 22. června na 1000.

Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a u vstupu poskytnou pořadatelé návštěvníkům dezinfekci. Velké společenské nebo sportovní akce byly zakázány, protože podle epidemiologů spolu s cestováním do zahraničí představovaly největší riziko šíření nákazy mezi lidmi.

Banner_1_JPG

Organizovaný trénink a hromadné akce

Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí, stejně jako při hromadných akcích ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob musí splňovat další podmínky.
Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
Na sportovišti musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
Po skončení tréninku provést pravidelnou dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek.

V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou
litovel-hasicska11
Občerstvení

Takovéto akce nejsou ale jen o závodění. Většinou jsou hasičské akce spojené i s prodejem různého občerstvení, takže zde platí i ustanovení podobná provozům stravovacích zařízení.
U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku musí být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů je personál povinen dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromažďování lidí a dohlížet na dodržování povinného odstupu. Zákazníci na zahrádkách v restauracích od sebe musí sedět nejméně s odstupy 1,5 metru, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.
Pokud je to možné, odstup by měla dodržovat i obsluha.
Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné.
Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky.

Každopádně alespoň na částečný rozjezd sezóny se všichni těší, ale je potřeba sledovat aktuální vládní nařízení a řídit se jimi.

Tento příspěvek nemá za účel vyjmenovat konkrétní opatření. Ty si musí dohledat každý organizátor akce a ověřit si jejich aktuálnost. Pouze jsme chtěli upozornit na to, že život se nezastavil, jedeme dál, jen musíme používat hlavu a rozum. Určitě nikdo z nás si nechce přivézt z víkendových pohodových závodů zdravotní komplikace místo medailí.

PODÍL