Nezařazené

Domácí Nezařazené

Jablonecká hala 2019

0

Opět po roce je zde Jablonecká hala. V sobotu se na start postaví dorostenecké kategorie, v neděli ženy, muži a profesionální hasiči.

Pyros ISET 2019 1920x270

Startovní a výsledková listina
Upozorňujeme že se jedná o neoficiální výsledky!!!

Halová věž dorostu – Příbram 2019

0

Po roce opět v Příbrami. To si řekli pořadatelé halových závodů ve výstupu na cvičnou věž v Příbrami.

Opět jsme byli na místě s naší reportážní kamerou a zde je reportáž

Výsledky najdete zde

Logo HVP

Halová věž Příbram 2019 – muži, ženy

0

Opět po roce si muži a ženy zazávodili na věži v Příbramské hale.

HVP

Na výsledky se můžete podívat zde:

XXX. ročník halové pohárové soutěže mladých hasičů – Havířov Město 2019

0

Soutěž mladých hasičů.

Sledujte náš přenos zde…
¨

Jonas Mäde

0

V zemi našich západních sousedů mezi nastupující generaci závodníků. Jeho rozlet v loňském roce zbrzdilo poměrně vážné zranění. A tak Jonas MÄDE nelenil a minulou sezonu věnoval propagaci požárního sportu v Německu na Instagramovém profilu GERMANFIRESPORT. Během mezinárodních závodů v Zeulenroda se našel čas i na povídání, které jsme teď přes zimu převedli do psané podoby. Takže Jonasi, představ se :)

Hello! My Name ist Jonas Mäde. I be the freaky person from instagram: germanfiresport. I be a little to much cheeky, but that’s my personality. I living in Borsdorf in the near of Leipzig. I be a trainee to the job of car-mechanic and I working for Porsche. In my free time i practice Fitness and a lot of firesport, in some months (in the middle of the firesport season) i would like to give all firesport guys advices for there technique and training.

Ahoj! Moje jméno je Jonas Mäde. Asi mě znáte z Instagramu: germanfiresport . Možná jsem trochu drzý, ale jsem už takový. Žiji v německém Borsdorfu v blízkosti Lipska. Jsem vyučený auto-mechanik a pracuji pro Porsche. Ve volném čase trénuji fitness a hodně požární sport. V některých měsících (uprostřed sezóny fireresportu) bych chtěl dát všem zájemcům o požární sport rady o technice a školení.

Jonas

I started like all firesport guys from the bottom. A old firefighter from my fire department done this sport in his past. 2015 in September he brought me to the firesport training. Before 2015 I was really lazy and i played like 5 hours a day video games. But this awesome sport changed my hole life. I know exactly my first firesport season: tremble at the start, cried a lot and brought bad results. But this is the point to be better at every next season like: every day is a new day or every new season is a new experience. The next following seasons i getting better and better. But there is the one day I doesn’t forget 06.Mai 2018 i was injured by a Cruciate ligament tear and meniscus. I had an operation and after that I had a long process to learn how to walk and to run. After a very hard half year i went step to step into the firesport training. In this time I learned a lot of my body and my soul.

Začal jsem jako všichni od základů. Jeden starší kolega z mého hasičského družstva dělal tento sport v minulosti. V září roku 2015 mě přivedl na trénink požárního sportu. Před tím jsem byl opravdu líný a hrál jsem 5 hodin denně videohry. Ale tento úžasný sport změnil svůj život. Pamatuju si přesně na mou první sezónu: třásl se na začátku, bál jsem se a výsledky byly opravdu špatné. A to bylo to, proč jsem chtěl být lepší v každé další sezóně. Beru to jak to je: Každý den je nový den a každá nová sezóna je novou zkušeností. Každou další sezónu chci být lepší a lepší. Bohužel je tu den, na který nezapomenu. 06.května 2018 jsem se zranil. Měl jsem přetržený křížový vaz a meniskus v koleni. Musel jsem na operaci a poté následoval dlouhý proces, kdy jsem se učil znovu chodit a běhat. Po velmi tvrdém půl roce se ale mohu vrátit k tréninku požárního sportu. V této době jsem se naučil hodně o svém těle a duši.

top

My personal result is 15,61s at the tower and 18,83s because my last 100m was over 1 and a half year away. There were a lot of moments because I think we should enjoy every little success. And yes there was some good success i was in the under 20 category cup first place in the year rating and in the competition day rating. An other good success was that i was the youngest nominated guy in the German national Team. 3 weeks before I was injured i set up 3 new personal best times at the tower and i was 1 second faster than my last personal best time.

Můj osobní rekord je 15,61s na věži a 18,83s na stovce. Je to dáno taky tím, že můj poslední start byl před jedním a půl rokem. Je to už dávno a proto si myslím, že bychom si měli užít každý malý úspěch. A ano, dříve jsem měl několik úspěchů, v kategorii do 20 jsem obsadil první místo v několika závodech a vyhrál jsem i celkové hodnocení roku. Dalším úspěchem bylo, že jsem byl nejmladším nominovaným závodníkem v německém národním týmu. Tři týdny předtím, než jsem se zranil, tak jsem na věži 3x překonal svůj osobní rekord, který jsem si vylepšil o vteřinu.

Jonas2

I really love the entire Firesport family for the always a fair competition and the respect to each other. To do a sport that isn’t really famous is funny and i get always the same question: What is this sport? You are only drinking beer there? Why you do that? And I can only ask with a video from a firesport competition from me and from the world record holder to announce .

Opravdu miluji celou rodinu požárního sportu, protože je vždycky fér a vzájemně se respektuje. Když se někdo věnuje sportu, který není úplně známý, je zábavné dát mu stejnou otázku: O čem je tento sport? Pít tam jen pivo? Proč to děláš? A pak mu ukážu video s mým výkonem, nebo videem majitele světového rekordu .

Clearly answer now firesport 24 hours 7 days a week, 365 days a year. At the beginning of firesport I trained a lot with heavy weights. At the end I had a lot of muscles but i can’t use it. I think this is one reason why i was injured. After my injury i learned a lot about functional and neuronal Training and I must say this is the most important thing that we need in firesport. The connection about your brain and your muscles to have a good technique and to produce speed. If you need a training plan or help you can contact me.

IMG_6807-1

Zodpovědně můžu říct, že se požárnímu sportu věnuju 24 hodin 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Ze začátku jsem hodně trénoval s těžkými váhami. Měl jsem spoustu svalů, ale nemohl je nijak využít. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsem se zranil. Po mém zranění jsem se naučil hodně o funkčním a neuronálním tréninku a musím říct, že je to nejdůležitější věc, kterou potřebujeme při požárním sportu. Spojení mozku a svalů s dobrou technikou a rychlostí. Pokud potřebujete tréninkový plán nebo pomůžete mě kontaktovat.

At first I must pay attention of overtraining. 3 Weeks away i had 2 weeks no training because i was overloaded and that is the key to know your body to take a break. Now at this Month I have Monday Speed training, Tuesday neuronal training/ muscle relax day, Wednesday Sprint and wall training, Thursday is fascia relax day. And Friday to Sunday is secret

Momentálně musím věnovat pozornost tomu, abych se ne přetrénoval. Před třemi týdny jsem čtrnáct dní vynechal, protože jsem byl přetížený. To je signál k poznání vašeho těla, že si musí dát přestávku. Ale teď už v tomto měsíci mám pondělní trénink rychlosti, úterý neuronový trénink / svalový relaxační den, ve středu sprinty a trénink na věži, čtvrtek je odpočinkový den. A od pátku do neděle je tajemství

38406548_991045477723685_931862449869553664_o

My goal in the firesport season is to do a 100m time a 17s time and a 14 s time at the tower . I wish that all firesport guys stay free with accidents and injury times. And to comeback in the National team this year

Mým cílem v nadcházející sezóně je udělat na 100m 17-kový čas a 14-ku na věži. Přál bych si, aby se všem skvělým lidem, kteří se věnují požárnímu sportu, vyhýbaly nehody a zranění. A taky si přeju návrat do národního týmu v letošním roce

For Czech fans: You all very friendly and funny so don’t forget to smile in 2019 too! You guys all be very good in 100m I like that.Czech friends! I come to some Czech competitions this year.I hope you know me and we see us!
At the end I must say thank you if you read this to the end. I searching some sponsor for the competition trips to Russia, Czech and so on. If you can sponsor me contact me.

Sincerely Jonas Mäde / Germanfiresport

Českým fanouškům bych chtěl vzkázat, že jste všichni velmi přátelští a skvělí, takže se nezapomeňte usmívat i v roce 2019! Všichni jste velmi dobří na stovkách. To je skvělé.
Čeští přátelé! Chystám se na některé české soutěže v tomto roce. Doufám, že mě poznáte a já vás potkám!
Na závěr musím říci, že vám děkuji, pokud jste to dočetli až do konce. Momentálně hledám nějakého sponzora pro soutěžní cesty do Ruska, Česka a tak dále. Pokud mě někdo můžete zasponzorovat, kontaktujte mě.

S pozdravem Jonas Mäde / Germanfiresport

Díky za rozhovor :)

Otázky a překlad – Karel Švéda

Maria Rauschenbach

0

Německý tým žen letos vybojoval na MS v Banské Bystrici bronzové medaile v požárním útoku. Mezi jeho tahouny patřila Maria Rauschenbach, kterou jsme u příležitosti jejich dnešních narozenin trochu vyzpovídali.

Ahoj Mio, můžeš se našim fanouškům trochu představit?

Jmenuji se Maria a bydlím v Bayreuthu. Jsem učitelka němčiny a tělocviku. Když se zrovna neučím, tak pracuji v kanceláři pro soukromé doučování a večer v tělocvičně.
My name is Maria and I´am from Bayreuth (Germany). I become a teacher for german and sports. When I´am not studying I work in an office for private tutoring and in the evening I work in a gym.

Jak ses dostala k požárnímu sportu?

Začala jsem v roce 2014, kdy se mě moje nejlepší kamarádka Anne Hempelová zeptala, jestli by mě zajímalo vyzkoušet velmi speciální sport. Poslala mi nějaká videa a já jsem z toho byla úplně šokovaná, protože to bylo úplně něco jiného o čem jsem do té doby vůbec nevěděla. Za pár týdnů jsem s ní vyrazila na první trénink a hned napoprvé jsem se do toho zamilovala. Od té doby tenhle sport miluju.
I started firesports in 2014. My best friend Anne Hempel asked me, if i would have some intrests in a very special sport. She sent me some videos. At the frist time I was verry shocked because firesport is diffrent to all kind of sports I have ever heard. After a few weeks I went with her to training and I liked it at the first moment. Since that I have never been stopped loving this

IMG_9566

Jaké jsou tvé největší úspěchy?

Osobák na stovce mám 18,30 a na věži 8,54. Jedny z největších momentů mám ve Villachu a Banské Bystrici. Tyto nádherné mezinárodní závody byly skvělé. Byl to úžasný pocit být součástí takové akce mezi nejlepšími závodníky z různých zemí. V Banské Bystrici také přišel největší úspěch, když jsme s německým družstvem vybojovaly bronzové medaile v požárním útoku. Byl to úžasný pocit být součástí týmu. Všechny jsme bojovaly společně a zažily mnoho legrace.
My personal best in 100m: 18.30
My personal best at the tower: 8.54
One of the best moments I had in Villach and last year in Banska Bystricia. These wonderful international competions were so great. It´s an emotional and exciting feeling to be a part between these popular athlets from other countries.
The greatest success I had in Bansky Bystricia. We made the thrid place in fireattack. It was a awesome feeling and I was so proud of our team. All worked together and we had so much fun.

banner_citron_1920x272px_0518

Co se ti na požárním sportu nejvíc líbí?

Je to nejlepší sport na světě. Člověk musí umět spoustu věcí. A skvělé je, že se jedná o týmový sport. Bez týmu jste ztracení. Také se mi líbí, že tady nemusí vyhrát jen ten nejrychlejší. Rychlost je základ, ale člověk musí být i velmi dobrý v technických věcech, aby mohl závod vyhrát.
Firesport is the best sport in the world. You have to be good in so many things. Great is also that firesport is a teamsport. Without your team you are lost. I like that not always the fastest athelts will win. Fast is good, but you also have to be very good in technical things to win the competition.

A co děláš ve svém volném čase mimo požární sport?

Pořád sportuju. Jsem taky trenérka fitness, během týdne vedu dva kurzy. A věnuju se dalším sportům, které mi mohou pomoci se zlepšit v požárním sportu. V zimě často jen tak běháme a občas si dáme nějaké schody a výběhy do kopečků. Součástí přípravy je také kruhový trénink. Trénujeme tvrdě 
In my freetime I practise also some other sports. Iam a trainer for functional training and I have two courses per week. And in my freetime I do sports that help me to get better in firesport
In the winter we are running very often and doing runnings on stairs and hills. Circuit training is also a part of prepareing. And we do weight training

mia1

Jaké máš cíle pro nadcházející sezónu?

Chtěla bych se na stovce dostat pod 18 sekund. Doufám, že jak já, tak i můj tým budeme mít dobrou sezónu a zažijeme úspěšné závody. Bylo by také skvělé, kdyby se naskytla šance startovat na MS v Saratově.
My goal for the next season is to run the 100m under 18 seconds. I hope that my team and I will have a good season and make good competions together. Also it will be very awesome, if I get the chance to start in Saratow

Jaké máš přání pro rok 2019?

Mám pouze jediné. Zůstat zdravá. To je nejdůležitější podmínka při sportu.
I have only one wish: Stay healthy!!! That is the important condition to do this sport.

Co bys vzkázala fanouškům?

Mám ráda jak české závodníky, tak i české fanoušky. Všichni jsou velice milí a přátelští. České závodnice nám pomohly, když jsme měly nějaké problémy na MS v Banské Bystrici. Jsou vždycky takové veselé a samozřejmě je máme za vzor. A doufám že i fanoušci zůstanou stejně skvělí.
Na závěr bych chtěla říct něco moc důležitého. Požární sport není jen sport. Pro mě je to můj život, protože jsem si zde našla i svého přítele, který se to snaží dělat jak nejlíp to jde a spolu jsme při tom zažili spoustu nádherných momentů. Jsem za to moc vděčná.
I love the czech athelts and fans. Both are so friendly, nice and lovely.
The czech athlets helped us, when we had some problems in Banska Bystricia. They are always so happy and of course they are our role models
I hope that the czech fans will stay so dedicatet!!!!
In the end I have to stay something very important. For me firesport is not only a sport. Firesport is my life, because I met my boyfirend there and he is doing this sport as well and we have so many beautiful moments toghter while we are doing this sport. Iam very thankful for that.

Za své výkony byla Marie nominována do ankety o nejlepšího sportovce okresu Greiz v německu za rok 2018. Tak ji podpořme klikem na anketu.
Mia2

Karel Švéda

NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

20,174FanoušciLike
6,006FollowersOdebírat
89FollowersOdebírat
0OdběrateléOdebírat

INSTAGRAM FIRETV